Ustylez
Ustylez

Ustylez

Sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng ngay từ bé Ustylez đã sớm bộc lộ niềm đam mê và năng khiếu ca hát của mình. Ngay từ khi còn là 1 học sinh cấp 3, Ustylez đã bị dòng...Tiểu sử Ustylez