Ưng Hoàng Phúc
Ưng Hoàng Phúc

Ưng Hoàng Phúc

Ưng Hoàng Phúc từng là cựu thành viên của nhóm 1088, một ban nhạc nam nổi tiếng của Nhạc trẻ Việt Nam, dưới sự quản lý của Công ty Cánh Chim Việt. Anh trở thành ca sĩ hát đơn (solo) và là ca sĩ...Tiểu sử Ưng Hoàng Phúc