Trịnh Thăng Bình ✪
Trịnh Thăng Bình ✪

Trịnh Thăng Bình ✪

Sinh ra trong gia đình anh kinh doanh nên gia đình kỳ vọng Trịnh Thăng Bình sẽ nối nghiệp kinh doanh. Nhưng sự cương quyết và quyết tâm lớn của anh dành cho âm nhạc đã thuyết phục được gia đình. Trịnh Thăng Bình...Tiểu sử Trịnh Thăng Bình ✪