Trần Quang Vinh
Trần Quang Vinh

Trần Quang Vinh

Giải thưởng: - Ca sĩ triển vọng giải thưởng Làn Sóng Xanh năm 2003 - Ngôi sao bạch kim 2003 - VTV bài hát tôi yêu 2003 Thông tin thêm: Xuất thân trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng lại sớm có thói...Tiểu sử Trần Quang Vinh