The Men
The Men

The Men

Chỉ với hai thành viên, mỗi người trong The Men, từng xuất thân trong một nhóm nhạc trước khi kết hợp với nhau, Lê Hoàng là thành viên cũ của nhóm B.O.M và Tiến Dũng, cựu thành viên của nhóm Weboys đình đám một...Tiểu sử The Men