Phan Mạnh Quỳnh
Phan Mạnh Quỳnh

Phan Mạnh Quỳnh

Sinh ra ở làng quê nghèo khó, những kiến thức cơ bản đầu tiên mà Phan Mạnh Quỳnh biết là từ dàn đồng ca nhà thờ. Tất cả những thứ về sau Phan Mạnh Quỳnh cũng tự tập tành, hiểu theo bản năng hết,...Tiểu sử Phan Mạnh Quỳnh