Dương Nhất Linh
Dương Nhất Linh

Dương Nhất Linh

Nhất Linh sinh ra tại Đà Lạt nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên cha mẹ anh ly thân, cha qua đời năm Linh 12 tuổi nên anh phải ra ngoài sống tự lập. Công việc hằng ngày của Linh là đánh giày, bán...Tiểu sử Dương Nhất Linh