Bảng Xếp Hạng Việt Nam

Tuần Tuần 31: 08/08 - 15/08

BXH Nhạc Buồn (Z-Chart) là bảng xếp hạng nhạc Việt uy tín được cập nhật vào mỗi Thứ Hai hàng tuần, dựa trên các số liệu thống kê trên Nhạc Buồn. Các tiêu chí dùng để xác định điểm xếp hạng (Z-score) của mỗi tác phẩm bao gồm lượt nghe, yêu thích, bình luận, chia sẻ của người dùng trên cả phiên bản web desktop và ứng dụng mobile.

BXH Bài Hát Việt Nam

Nghe tất cả